1 ტური 8 აპრილი ბორჯომი-სამეგრელო
2 ტური 16 აპრილი სამეგრელო-სულორი
3 ტური 23 აპრილი სქური-სამეგრელო

4 ტური 30 აპრილი სამეგრელო-ვიტ ჯორჯია2 თბილისი
5 ტური 7 მაისი ცხინვალი-სამეგრელო
6 ტური 14 მაისი სამეგრელო-ზესტაფონი
7 ტური 21 მაისი მერანი 2 თბილისი-სამეგრელო
8 ტური 28 მაისი სამეგრელო-ეგრისი
9 ტური 5 ივნისი დიდუბე 2014 თბილისი-სამეგრელო
10 ტური 12 ივნისი სამეგრელო-ოდიში
11 ტური 19 ივნისი იმერეთი-სამეგრელო
12 ტური 26 ივნისი ვარკეთილი-სამეგრელო
13 ტური 2 ივლისი სამეგრელო-ალგეთი
14 ტური 6 ივლისი ჭიათურა-სამეგრელო
15 ტური 11 ივლისი სამეგრელო-ბეთლემი